Логистика

Логистиката на АКСОН България осигурява надеждност и сигурност на операциите през целия логистичен процес - от приемането и обработката на стоките, през складирането и съхранението им, до осъществяването на доставката към крайните места за продажба. Основа за качествената и уверена работа са въведените в действие международни стандарти ISO9000 и ISO22000. Дългогодишният опит в областта на логистичното управление на бързооборотни продукти позволява на компанията да предложи услугата, от която партьорите и клиентите й се нуждаят, предвид индивидуалните особености на каналите за дистрибуция и спецификата на организацията на доставките в тях.

Модулната система за цялостно управление на складовете, която използваме е "Accellos". С нея, ние осъществяваме:
- Бързо и ефективно събиране на поръчките
- Коректно адресиране на пратките
- Модернизиране на складовите процеси
- Подобряване безопасността на съхранение на продуктите
- Оптимално оползотворяване на складовото пространство
- Точно и навременно изпълнение и изпращане на поръчките
- Осигуряване на информация за пратката по цялата снабдителна верига
- Извършване на инвентаризация, без да е необходимо прекъсване на работа

Инфраструктура и складови площи 

Логистичната структура на комапнията управлява над 17 000 кв.м. складова площ. Централният Логистичен Център се намира в София, разположен е на повече от 10 000 кв.м площ и капацтет от 12 000 палето места. В него има и зона под митнически контрол, откъдето осъществяваме експорт към десетките наши партньори по света.

Транспортни средства 

За да осигури качествена организация за навременна доставка на продуктите до клиентите си, компанията инвестира в повече от 50 транспортни средства - микробуси и ванове. Чрез тях ежедневно се изпълняват доставки до близо 2000 точки на продажба в цялата страна. Времето за изпълнение на доставките от момента на заявяването им е 24 часа, като максимално се удоволетворяват изискванията на клиентите за часове на прием и предварително опаковане на стоките.

ERP система за управление

В компанията е интегрирана съвременна, индивидуално проектирана ERP система, изградена по лиценз на MFG Systems (USA). Тя осигурява предимството всички структури на фирмата в София и страната да работят в обща информационна среда и  в реално време. Наличието й предоставя изключителна възможност за прилагане на ефективни методи за управление на процесите, свързани с дейността на фирмата.

Териториална политика

Всеки регионален офис на компанията притежава склад с около 1000 кв.м площ. Всички складове работят в съответствие с модерните практики на съхранение и управление на стоките и отговарят на изискванията за термични условия, влажност, отопление, пожарна безопасност и контрол на достъпа.